TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Pacific Bridge Capital cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các đơn vị có nhu cầu bao gồm:

Tư vấn cổ phần hóa.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tư vấn huy động vốn.

Tư vấn mua, bán, sáp nhập…